Světlé infrazářiče

Světlé infrazářiče dodávají teplo z keramických destiček, rozžhavených na teplotu 850-950°C (zářič svítí). Na povrchu keramických destiček dochází k bezplamennému (katalytickému) spalování, kdy je produkováno nepoměrně méně škodlivin ve spalinách, než při klasickém hoření (při cca 1200°C). Díky tomu je možno odvádět spaliny přímo do vytápěného prostoru, a ty pak centrálně odvětrat ventilátorem nebo vzduchotechnikou pod stropem.

Díky originální konstrukci infrazářičů KASPO bylo dosaženo sálavé účinnosti cca 65%, což je na špičce mezi vyráběnými a dováženými infrazářiči do ČR. Jedná se především o kvalitu spalování (propůjčena známka Ekologicky šetrný výrobek) a tvar a materiál difuzoru a reflektoru.

Použití světlých infrazářičů je výhodné především:

  •  u hal s větší tepelnou ztrátou (vyšší podíl sálavé složky je schopen zajistit i zde tepelnou pohodu)
  •  u hal s větší výměnou vzduchu
  •  u menších dílen, ovšem s dostatečnou výškou
  •  u většího počtu pracovišť s požadavkem regulace jednotlivých zón
  •  při požadavku na pouze lokální vytápění ojedinělých pracovišť
  •  při nemožnosti dodatečného zatížení střechy (velmi malá hmotnost světlých infrazářičů)
  •  u polootevřených prostor (např. zahrádky u restaurací, hlediště tribun apod.)
  •  pro technologické ohřevy (rozmrazování, sušení, vytvrzování, předehřev materálu apod.)




Podrobné informace a materiály ke stažení

Podrobné informace Technické údaje Montážní pokyny
Elektrická zapojení - schémata Zónová regulace - bloková schémata
Výkresová dokumentace STL Výkresová dokumentace NTL

Právě se nacházíte: Infrazářiče KASPO Světlé infrazářiče