Temperování centrálního skladu firmy Coca-Cola v Praze – Kyjích

Jednoduché řešení temperace skladu nápojů s využitím stabilizovaného přívodu větracího vzduchu s el. ohříváky ve VZT potrubí. Zákazník trval na tom, že nesmí být žádnou nevýrobní technologií zasahováno do skladového prostoru. Proto jsou infrazářiče umístěny až mezi vazníky včetně potřebných instalací a ani při pravidelném servisu není nijak dotčen ani omezen provoz ve skladu.

Zajímavostí u této akce byl požadavek investora při možném krizovém scénáři při dodávkách zemního plynu z Ruska - přetryskování všech infrazářičů během jednoho dne na propan, a následně druhý den po pominutí tohoto nebezpečí přetryskování zpět na zemní plyn. Vše proběhlo přesně dle požadavku investora.

T.P.C.A. Kolín

Jedna z nejmodernějších automobilek zvolila pro expedici a přípravu vyrobených vozů vytápění nízkoteplotními infrazářiči KASPO. Jedná se o provoz s častou výměnou vozů při jejich finální přípravě před opuštěním závodu. Pravě časté otevírání vrat a přísun dalších a dalších chladných vozů vyžaduje rychlé ohřátí bez úniku teplého vzduchu, tedy v tomto případě výhodně infrazářiči. Prostor rychle vyvětraný je okamžitě po uzavření vrat temperován pomocí sálání a je zde v pracovní zóně rychle dosaženo opětné příjemné teploty..

Hyundai Nošovice – vytápění haly lisovny v jedné z nejmodernějších automobilek v ČR

Navržené řešení podléhalo nejpřísnějším kritériím při výběrovém řízení, a to jak jihokorejského investora, tak japonské inženýrské firmy a českého generálního dodavatele. Montáže navíc probíhaly ve značných výškách, před betonáží podlah na štěrkovém podloží apod.

Pochybnosti o účinnosti sálavého vytápění nízkoteplotními infrazářiči z výšky 22m! byly rozptýleny okamžitě po spuštění všech infrazářičů, napojených na centrální řízení výroby SIEMENS celého závodu. Zde je možno sledovat veškeré provozní parametry chodu všech infrazářičů a monitorovat jakékoliv pracovní odchylky.

Kablo Kladno – jedna z nejstarších instalací firmy KASPO

První světlé infrazářiče 1. generace byly instalovány již v r. 2004 v hlavní výrobní hale navijárny nejsilnějších kabelů. Zde měl investor požadavek na celoplošné vytápění haly na 22oC, nutných pro zachování plasticity jednotlivých složek kabelu při technologických postupech. Světlé infrazářiče toto zajistily při zachování všech hygienických předpisech a nařízení.

Vypovídajícím faktem o kvalitě výrobků KASPO může být fakt, že od doby první instalace docházelo prakticky každý rok k další etapě rekonstrukce vytápění. Postupně byly instalovány výrobky z novějších řad, až po instalace nízkoteplotních infrazářičů.

Všechny infrazářiče jsou napojeny na centrální energetický systém celého závodu ENERGIS, kde je možné sledovat veškeré provozní parametry chodu všech infrazářičů a monitorovat jakékoliv pracovní odchylky. Spolupráce s (dnes již dánským) investorem nkt cables pokračovala i kompletní rekonstrukcí vytápění v dalším závodě, a to v Kablu Velké Meziříčí.

Kablo Velké Meziříčí

Po úspěšné mnohaleté spolupráci s (dnes již dánským) investorem nkt cables v Kladně zvítězila firma KASPO ve výběrovém řízení na rekonstrukci dalšího ze závodů tohoto světového výrobce kabelů. Rekonstrukce celého závodu proběhla během jedné sezóny ve spolupráci s brněnskou firmou Synerga. Veškeré návrhy soustavy infravytápění dodávala firma KASPO a celá soustava byla podrobena několika krutým zimním sezónám s úspěšným splněním všech požadovaných parametrů. Samozřejmostí je pravidelně vykonávaný předsezónní servis s autorizovaným měřením spalin všech infrazářičů.

Strana 1 z 3

Právě se nacházíte: Realizace