Výhody infravytápění

Nejvýznamnější úspory tepelné energie při vytápění hal vyplývají z použití různých typů vytápěcích zařízení. Nejobvyklejší způsoby vytápění jsou konvekční, teplovzdušné a infravytápění. Zjednodušené principy těchto způsobů znázorňují obrázky.

Dalším důležitým faktorem je zdroj tepla a přenos vyrobené energie na místo určení – do topidla.

Zde je možné odvodit z přiložené tab. jednotlivé systémy v návaznosti na použitý zdroj tepla, od nejnevýhodnějšího (teplovzdušné vytápění s centrální parní kotelnou), až po použití infrazářičů, jakožto řešení nejúspornějšího. V praxi to znamená, že tepelné infrazářiče mohou snížit spotřebu zemního plynu nebo propanu až o cca 60%.

U samotných topidel je potom z ekonomického hlediska nejdůležitějším kriteriem sálavá účinnost.

Celková účinnost/úspory vytápěcích zařízení v průmyslových halách

Úspory tepelné energie při vytápění hal vyplývají z porovnání různých typů vytápěcích zařízení (viz tabulka).

I když skutečnost může být odlišná od níže uvedených příkladů, a to jak na základě odlišnosti různých typů topidel, tak i konkrétních podmínek vytápěného objektu, a uvedené relace je možno považovat za orientační, odchylka není nikdy příliš velká.

Za základ 100% spotřeby paliva byl vzat systém teplovzdušného vytápění s parním ohřevem – výroba páry v samostatné plynové kotelně (tedy řešení nejnevýhodnější, prakticky bez možnosti účinné regulace).

Dále je zobrazeno použití jednotlivých vhodnějších systémů s příslušnými úsporami tepelné energie, až po použití infrazářičů, jakožto řešení nejúspornějšího.

V praxi to znamená, že tepelné infrazářiče mohou snížit spotřebu zemního plynu nebo propanu až o cca 60%.

Pol. Typ soustavy Spotřeba plynu v %
1 Teplovzdušné agregáty, plynová parní kotelna 100
2 Teplovzdušné agregáty, plynová teplovodní kotelna 89
3 Sálavé panely, plynová parní kotelna 80
4 Sálavé panely, plynová teplovodní kotelna 71
5 Tmavé zářiče neizolované s odvodem spalin mimo objekt 67
6 Tmavé zářiče neizolované s odvodem spalin do objektu 59
7 Tmavé zářiče izolované s odvodem spalin mimo objekt 64
8 Tmavé zářiče izolované s odvodem spalin do objektu 57
9 Světlé zářiče neizolované 50
10 Světlé zářiče izolované 46
11 Nízkoteplotní cirkulační zářiče 40

Pramen: M.Kotrbatý 1995, doplněno o nízkoteplotní cirkulační zářiče (tech. údaje KASPO)

Nejvhodnějším způsobem vytápění se ukázalo řešení pomocí průmyslových infrazářičů.


Infrazářiče svým principem totiž využívají především těchto předností:
  •  neohřívají vzduch, který vždy stoupá pod strop haly (nevyužitelná – ztracená energie)
  •  směřují svou energii přímo do pracovní oblasti (primárně ohřívají podlahu, stroje, lidi)
  •  zajistí ohřev pracoviště uprostřed haly, aniž by bylo nutné zaplnit celou halu teplým vzduchem
  •  KOMBINACÍ VŠECH TĚCHTO BODŮ JE DOSÁHOVÁNO VÝZNAMNÝCH ÚSPOR
  •  nevíří prach
  •  při otevření vrat a vyvětrání prostoru rychle zajistí zpět tepelnou pohodu na pracovištích
  •  je možné vytápět jednotlivé části haly, stavebně neoddělené, na různé teploty
  •  v případě potřeby je možné zařízení kdykoliv trvale vypnout - nemá v něm co zmrznout
Vzhledem k cenám paliv je nejvýhodnější používat infrazářiče na zemní plyn. V případě propanu nebo propan-butanu je cena přibližně dvojnásobná a v případě elektrické energie vystoupají náklady oproti zemnímu plynu na minimálně trojnásobek.Právě se nacházíte: Vše o infravytápění