Typy infrazářičů

Z hlediska druhu záření - vlnové délky vyplývající z povrchové teploty, a tím i barvy povrchu zářiče - se zářiče dělí na světlé a tmavé.

Světlé zářiče

Princip světlého plynového zářiče spočívá v tom, že injektor vytvoří v zářiči směs plyn - vzduch, která je elektricky zapálena a shoří na povrchu jemnoporézní keramické desky. Tím se tato deska zahřeje na 800 až 900°C. Záření vyzářené do červena rozžhavenou deskou je usměrňováno reflektorem. Světlé plynové zářiče se instalují jako jednotlivé agregáty s vlastním přívodem zemního plynu, atmosférickým injekčním hořákem a vlastním odvodem spalin. Umisťují se buď na bočních stěnách haly nebo pod stropní konstrukcí. Instalace je vhodná ve vysokých prostorách s výškou přes 4m. Více informací o infrazářičích KASPO najdete zde.

Další informace o světlých infrazářičích


Tmavé zářiče

Toto vysokoteplotní sálavé vytápění pracuje na principu přímého vytápění zářiče plynem nebo propan butanem. Jedná se v podstatě o plynové sálavé trubice, které jsou různě tvarovány obvykle do tvaru U, I, L. Zdrojem tepla je většinou dlouhoplamenný atmosférický hořák, který vytváří tzv. měkký plamen. Na konci trubice bývá odtahový ventilátor spalin. Povrchová teplota trubice se pohybuje od 550°C u hořáku až do cca 180°C u odtahového spalinového ventilátoru, v průměru činí cca 350°C. Instalují se v nižších halách (4,5 - 5m). Umisťují se na stropní nebo pod stropní konstrukcí.

Další informace o tmavých infrazářičích


Nízkoteplotní infrazářiče

Nejnovějším prvkem v oblasti tmavých infrazářičů jsou nízkoteplotní infrazářiče s recirkulací spalin, nazývané též jako kompaktní plynové infrazářiče, nebo zářiče s přímým sáláním.Tento systém představuje další krok ve vývoji tmavých infrazářičů, někdy je nazýván vytápěním třetí generace průmyslových hal. Od běžných tmavých infrazářičů se liší povrchovou teplotou cca 250°C, intenzivní recirkulací spalin, což maximálně zvyšuje rovnoměrnost teplot po délce topného potrubí a nepoměrně vyšší sálavou účinností. Více informací o infrazářičích KASPO najdete zde.

Další informace o nízkoteplotních infrazářičích


Různá konstrukční řešení umožňují dosažení sálavé účinnosti u světlých infrazářičů cca. do 80 % a u tmavých cca. do 68 %. U kompaktních infrazářičů je dosaženo až 85 %. V případě, že některý z výrobců (prodejců ) uvádí u svých plynových infrazářičů účinnosti 90 % a více, jedná se o celkovou tepelnou účinnost. Tepelná účinnost je u světlých infrazářičů 95 - 98 % u tmavých do 95 %.


Právě se nacházíte: Vše o infravytápění Typy infrazářičů