Sálavá účinnost tepelných infrazářičů

Ve světě se vyrábějí různé typy infrazářičů a hlavně pak konstrukce značně odlišné. Jednotlivé firmy se předhánějí ve zdůvodňování předností a výhod vlastního výrobku. Objektivní hodnocení však je zapotřebí vytvářet z komplexního pohledu a na základě neměnných fyzikálních zákonů a výsledků měření zkušebních institucí. Jaká kritéria jsou pro takové hodnocení důležitá?

Z ekonomického hlediska je nejdůležitějším kritériem sálavá účinnost . Teplo potřebné pro dosažení pohody v oblasti pobytu člověka se do tohoto prostoru dostává právě sáláním. Čím větší je podíl sálání z celkového výkonu zářiče, tím se pro dosažení potřebného efektu spotřebuje méně plynu.

Porovnání sálavých účinností – obecně, u jednotlivých typů infrazářičů (světlých, tmavých, nízkoteplotních) je v dalších kapitolách.

Obecně lze říci, že sálavou účinnost zvyšuje:

U světlých infrazářičů:

 •  Odvod spalin přes spodní okraj reflektoru
 •  Dlouhý reflektor
 •  Tepelně izolovaný reflektor a směšovací komora
 •  Sálavá mřížka do vzdálenosti 15 mm od keramických destiček
 •  Předehřev plynovzdušné směsi

U tmavých infrazářičů:

 •  Hluboký reflexní zákryt s uzavřenými čely
 •  Zpětná cirkulace spalin
 •  Materiál reflektoru a jeho odrazivost
 •  Tepelně izolovaný reflektor

Obecně lze říci, že sálavou účinnost snižuje:

U světlých infrazářičů:

 •  Malý a krátký reflektor
 •  Otvory v reflektoru nebo mezi destičkami a reflektorem
 •  Snižování povrchové teploty při regulaci výkonu

U tmavých infrazářičů:

 •  Značný pokles při šikmém zavěšení > 15°
 •  Plochý zákryt
 •  Otevřená čela
Právě se nacházíte: Vše o infravytápění Sálavá učinnost