Větrání - nízkoteplotní infrazářiče

Vytápění velkoprostorových objektů kompaktními tmavými infračervenými zářiči vytváří specifické podmínky pro výměnu vzduchu větráním. Protože spaliny jsou odváděny komínem mimo vytápěný prostor, je zapotřebí v souvislosti s vytápěním přivádět pouze spalovací vzduch, který je odebírán z vytápěného prostoru. Množství spalovacího vzduchu se rovná cca 10-ti násobku spotřeby plynu. V případě, že je agregát umístěn mimo spalovací prostor (venkovní provedení), odpadá i tento požadavek.

Větrání může být mechanické - odvod ventilátorem, přívod infiltrací nebo VZT jednotkou, nebo přirozené - infiltrací. Výše uvedený požadavek na množství vzduchu je tak nízký, že ve většině případů postačí samotná infiltrace.

Další požadavek na větrání, který nesouvisí se systémem vytápění, je podmíněn druhem provozu a počtem lidí - toto by mělo být řešeno v projektové dokumentaci v části vzduchotechnika.

Příklad výpočtu spalovacího vzduchu:

Navržen 1 ks zářiče K 200 o výkonu např. 230 kW

Spotřeba zemního plynu 230 × 0,106 = 24,4 m3/h
Potřeba spalovacího vzduchu 24,4 × 10 = 244 m3/h

Pro potřeby vytápění je nutno zajistit v případě vnitřního umístění spalovací komory dostatečný přívod spalovacího vzduchu 244 m3/h.

Uzavřený spotřebič – provedení „C“

Kompaktní infrazářiče KASPO je možno dodat v provedení „C“ (tj. uzavřený spotřebič – přívod spalovacího vzduchu z vnějšího prostředí a odvod spalin mimo prostředí, kde je spotřebič instalován), a potom jde o uzavřené spotřebiče podle ČSN 06 1008:1997 čl. 3.8, umístěné v základním prostředí. Takové provedení splňuje požadavky normy ČSN 06 1008:1997 čl. 7.2 a z hlediska požární bezpečnosti se neliší od ohřívačů vzduchu na plynná paliva a mohou být provozovány i např. v autoopravnách nebo garážích. (viz. Vyjádření SZÚ Brno, s.p.)

Právě se nacházíte: Vlastní návrh vytápění Větrání - nízkoteplotní infrazářiče