Rozmrazovací tunel – ohřev vagónů v Rohožníku

Rozmrazovací tunel je průkopníkem tohoto způsobu zajištění dopravy materiálu i v extrémních podmínkách. V tomto případě se jedná o dopravu surovin do cementárny, ale tento způsob je možný i při dopravě uhlí, rudy apod. Jedná se o to, že při dopravě otevřenými vagóny namrzá povrch materiálu, a ten potom není možné vyklopit. Zde v Rohožníku měli pro tento případ rozmrazovací tunel, vytápěný párou s registry umístěnými pod vagóny. Jedná se o tunel pro 7 vagónů a rozmrazení jednoho takového vlaku trvalo 8 hodin. Po správném návrhu, odsouhlaseném mj. drážním radou, byl nainstalován systém, který zajistil sáláním ohřev jen bočních vyklápěcích vrat (samozřejmě bez poškození barvy na vagónu), a po jejich temperaci bezproblémové vysypání za cca 30min. Samozřejmě i provozní náklady byly zlomkem původních.

Sportovní haly a tělocvičny

Sportovní haly – v tomto případě tenisová hala v Českých Budějovicích, ale i v Českém Krumlově, v Polsku a další tělocvičny potvrzují, že použití světlých infrazářičů je velice výhodné. Na základě mnoha výhrad, ať už ze stran hygieniků nebo konkurence, bylo toto řešení podrobeno mnoha přísným kontrolám a měření, a bylo dokázáno, že nemají sebemenší škodlivý vliv na sportovní prostředí ani při zvýšené spotřebě kyslíku sportovci. Samozřejmě, že je bezpodmínečně nutný perfektní návrh celé soustavy infravytápění, a především systému větrání. Instalací v těchto prostředí vč. tělocvičen základních škol máme v ČR desítky a vždy s velice dobrými referencemi.

Především z hlediska úspor vytápění je v těchto nepravidelně využívaných prostor dosahováno skvělých výsledků. Využívá se zde totiž možnosti vypínání infrazářičů se zajištěním minimální temperace, a teprve cca 20min před zahájením sportování rychle a levně a vytopit celý prostor.

TQM kamiony – opravna kamionů v Opavě

Opravna kamionů v Opavě je ideálním případem použití vytápění pomocí nízkoteplotních infrazářičů KASPO. Rozmístění sálavých pasů je přesně dle požadavků provozovatele, tedy do uliček mezi kamiony, do míst pracovní oblasti mechaniků. Na samotná vozidla zařízení nesálá, takže způsob vytápění je velice efektivní.

V době instalace této soustavy byl uplatňována jedna z požárních norem, která zakazovala použití infrazářičů v autoopravnách. Jednalo se zjevně o nepochopení moderních vytápěcích soustav s infrazářiči, totiž pravděpodobně se měla tato norma vztahovat na použití světlých (kdysi jediných u nás používaných) infrazářičů. I když je podivné, že v provozech autodílen, kde se běžně např. svařuje otevřeným plamenem, může někdo zakázat infrazářiče s katalytickým, bezplamenným spalováním, prosím. Ale vztáhnout tuto normu i na tmavé, navíc nízkoteplotní infrazářiče, je už prostě nepochopitelné. Zadali jsme tedy posouzení tohoto problému do Státní Zkušebny v Brně a máme dokument, který posuzuje použití nízkoteplotních infrazářičů KASPO, jako možné. Samozřejmě v provedení kouřovodu „C“, tedy jako uzavřený spotřebič, s nasáváním spalovacího vzduchu z venkovního prostředí a odvodem spalin taktéž do venkovního prostředí.

Zahrádky u restaurací – použití infrazářičů KASPO

Použití světlých infrazářičů KASPO v polootevřených prostorách, jako jsou např. předzahrádky u restauracích v jarních a podzimních měsících se ukázalo jako velice vhodné a příjemné. Doposud totiž byly instalovány v těchto prostorách topidla – tzv. hříbky, které sice topily, ale s mizerným účinkem. Vyrábějí se totiž pouze na propan-butan, což je při každodenní výměně bomby nepohodlné a značně drahé. Navíc jsou nízké, takže na jednu osálanou část těla jde intenzivní teplo, na odvrácenou stranu jde jen okolní chlad.

Naším řešením je použití silnějších topidel, zavěšených co nejvýše je to možné, ideálně v alespoň v 2,5-3 metrech těsně pod stříškou nebo pergolou. Rozmístění je navíc třeba zvolit tak, aby bylo sálání směřováno na záda návštěvníků. Tak je to totiž nejpříjemnější. Pokud je možné zavěšení do této výšky, je celkový účinek solidní. Samozřejmě není možné očekávat tepelné klima jako uvnitř v restauraci, ale zákazníci jsou spokojeni. Protože jsme zahrádek zatemperovali již řadu, můžeme nabídnout individuální řešení, včetně např. ochrany plátěných pergol, vhodné regulace atd.

Kostel Veřovice – jednou z prvních instalaci tohoto druhu v ČR

Kostel Veřovice – instalace v r. 1997 byla jednou z prvních tohoto druhu v ČR. Požadavek provozovatele i památkového úřadu byl – co nejméně narušit stavbu jak stavebními úpravami, tak provozem. Dále bylo přáním pana faráře narušit co nejméně probíhající církevní obřady. Toto bylo zajištěno použitím nízkotlakého, prakticky bezhlučného provedení.

Po dlouhých jednání s odborníky památkových úřadů bylo konstatováno, že vytápění světlými infrazářiči je nejvýhodnějším řešením u historických objektů. Jakékoliv jiné řešení vyžaduje jak rozsáhlejší stavební úpravy (např. podlahové vytápění), tak výrazně narušuje stavbu jako takovou. Jakékoliv jiné řešení totiž ohřívá vzduch a stavbu vysušuje. Světlé infrazářiče nejenže stavbu nevysušují, ale dodávají do vnitřního prostoru dokonce i část vlhkosti obsaženou ve spalinách. Jsou tedy k historickým objektům nejšetrnější. Navíc je možné toto zařízení kdykoliv demontovat bez trvalých následků.

V tomto případě bylo zvoleno řešení rozvodů plynu vně budovy a přívod k jednotlivým infrazářičům sice po povrchu, ale skrytě za sloupy.

Zajímavostí je, že prostředky obce a církevního úřadu stačily jen na cca 50% nákladů na pořízení infravytápění; místní věřící ve sbírce zajistili během týdne zbylých 50%.

Strana 2 z 3

Právě se nacházíte: Realizace