Zahrádky u restaurací – použití infrazářičů KASPO

Použití světlých infrazářičů KASPO v polootevřených prostorách, jako jsou např. předzahrádky u restauracích v jarních a podzimních měsících se ukázalo jako velice vhodné a příjemné. Doposud totiž byly instalovány v těchto prostorách topidla – tzv. hříbky, které sice topily, ale s mizerným účinkem. Vyrábějí se totiž pouze na propan-butan, což je při každodenní výměně bomby nepohodlné a značně drahé. Navíc jsou nízké, takže na jednu osálanou část těla jde intenzivní teplo, na odvrácenou stranu jde jen okolní chlad.

Naším řešením je použití silnějších topidel, zavěšených co nejvýše je to možné, ideálně v alespoň v 2,5-3 metrech těsně pod stříškou nebo pergolou. Rozmístění je navíc třeba zvolit tak, aby bylo sálání směřováno na záda návštěvníků. Tak je to totiž nejpříjemnější. Pokud je možné zavěšení do této výšky, je celkový účinek solidní. Samozřejmě není možné očekávat tepelné klima jako uvnitř v restauraci, ale zákazníci jsou spokojeni. Protože jsme zahrádek zatemperovali již řadu, můžeme nabídnout individuální řešení, včetně např. ochrany plátěných pergol, vhodné regulace atd.

Kostel Veřovice – jednou z prvních instalaci tohoto druhu v ČR

Kostel Veřovice – instalace v r. 1997 byla jednou z prvních tohoto druhu v ČR. Požadavek provozovatele i památkového úřadu byl – co nejméně narušit stavbu jak stavebními úpravami, tak provozem. Dále bylo přáním pana faráře narušit co nejméně probíhající církevní obřady. Toto bylo zajištěno použitím nízkotlakého, prakticky bezhlučného provedení.

Po dlouhých jednání s odborníky památkových úřadů bylo konstatováno, že vytápění světlými infrazářiči je nejvýhodnějším řešením u historických objektů. Jakékoliv jiné řešení vyžaduje jak rozsáhlejší stavební úpravy (např. podlahové vytápění), tak výrazně narušuje stavbu jako takovou. Jakékoliv jiné řešení totiž ohřívá vzduch a stavbu vysušuje. Světlé infrazářiče nejenže stavbu nevysušují, ale dodávají do vnitřního prostoru dokonce i část vlhkosti obsaženou ve spalinách. Jsou tedy k historickým objektům nejšetrnější. Navíc je možné toto zařízení kdykoliv demontovat bez trvalých následků.

V tomto případě bylo zvoleno řešení rozvodů plynu vně budovy a přívod k jednotlivým infrazářičům sice po povrchu, ale skrytě za sloupy.

Zajímavostí je, že prostředky obce a církevního úřadu stačily jen na cca 50% nákladů na pořízení infravytápění; místní věřící ve sbírce zajistili během týdne zbylých 50%.

Aukční síň NAXOS

Aukční síň NAXOS – nádherný gotický kostel, dnes místo konání největších aukcí v ČR. Jedna z nejnáročnějších instalací infrazářičů, co se týká splnění podmínek Památkového ústavu města Prahy. Podmínkou totiž bylo, že nebude v žádném případě ani v nejmenším narušena budova kostela ani instalací samotných infrazářičů, ani rozvody plynu a elektrických rozvodů ovládání. Navíc bylo striktně nařízeno, že se nesmí dostat ani procento spalin do vnitřního prostoru kostela.

Infrazářiče o výkonu 2x50kW byly umístěny na ocelovou konstrukci, zakotvenou do podlahy balkónu. Konstrukce byla vyrobena co nejvyšší, aby byla infrazářiči osálána maximální podlahová plocha, a navíc je ukotvení této konstruce řešeno jako sklopné, takže je možné celou konstrukci i s infrazářiči v letním období sklopit a zcela skrýt. Odvod spalin od jednotlivých infrazářičů je řešen nerezovými zákryty s odvodem flexi potrubím za pomoci odtahových spalinových ventilátorů vně budovy. Podobným způsobem, jen s nižším tepelným výkonem je řešen i prostor boční lodi kostela, kde se konají po aukcích slavnostní rauty. Provoz infravytápění je nehlučný a v žádném případě nenarušuje zmíněný prostor ani při největších aukcích na finančních trzích v Praze. Zároveň akce dopadla ke spokojenosti památkového úřadu i provozovatele.

Právě se nacházíte: Realizace Ostatní