Kablo Velké Meziříčí

Po úspěšné mnohaleté spolupráci s (dnes již dánským) investorem nkt cables v Kladně zvítězila firma KASPO ve výběrovém řízení na rekonstrukci dalšího ze závodů tohoto světového výrobce kabelů. Rekonstrukce celého závodu proběhla během jedné sezóny ve spolupráci s brněnskou firmou Synerga. Veškeré návrhy soustavy infravytápění dodávala firma KASPO a celá soustava byla podrobena několika krutým zimním sezónám s úspěšným splněním všech požadovaných parametrů. Samozřejmostí je pravidelně vykonávaný předsezónní servis s autorizovaným měřením spalin všech infrazářičů.

Rozmrazovací tunel – ohřev vagónů v Rohožníku

Rozmrazovací tunel je průkopníkem tohoto způsobu zajištění dopravy materiálu i v extrémních podmínkách. V tomto případě se jedná o dopravu surovin do cementárny, ale tento způsob je možný i při dopravě uhlí, rudy apod. Jedná se o to, že při dopravě otevřenými vagóny namrzá povrch materiálu, a ten potom není možné vyklopit. Zde v Rohožníku měli pro tento případ rozmrazovací tunel, vytápěný párou s registry umístěnými pod vagóny. Jedná se o tunel pro 7 vagónů a rozmrazení jednoho takového vlaku trvalo 8 hodin. Po správném návrhu, odsouhlaseném mj. drážním radou, byl nainstalován systém, který zajistil sáláním ohřev jen bočních vyklápěcích vrat (samozřejmě bez poškození barvy na vagónu), a po jejich temperaci bezproblémové vysypání za cca 30min. Samozřejmě i provozní náklady byly zlomkem původních.

TQM kamiony – opravna kamionů v Opavě

Opravna kamionů v Opavě je ideálním případem použití vytápění pomocí nízkoteplotních infrazářičů KASPO. Rozmístění sálavých pasů je přesně dle požadavků provozovatele, tedy do uliček mezi kamiony, do míst pracovní oblasti mechaniků. Na samotná vozidla zařízení nesálá, takže způsob vytápění je velice efektivní.

V době instalace této soustavy byl uplatňována jedna z požárních norem, která zakazovala použití infrazářičů v autoopravnách. Jednalo se zjevně o nepochopení moderních vytápěcích soustav s infrazářiči, totiž pravděpodobně se měla tato norma vztahovat na použití světlých (kdysi jediných u nás používaných) infrazářičů. I když je podivné, že v provozech autodílen, kde se běžně např. svařuje otevřeným plamenem, může někdo zakázat infrazářiče s katalytickým, bezplamenným spalováním, prosím. Ale vztáhnout tuto normu i na tmavé, navíc nízkoteplotní infrazářiče, je už prostě nepochopitelné. Zadali jsme tedy posouzení tohoto problému do Státní Zkušebny v Brně a máme dokument, který posuzuje použití nízkoteplotních infrazářičů KASPO, jako možné. Samozřejmě v provedení kouřovodu „C“, tedy jako uzavřený spotřebič, s nasáváním spalovacího vzduchu z venkovního prostředí a odvodem spalin taktéž do venkovního prostředí.

Strana 2 z 2

Právě se nacházíte: Realizace Průmyslové objekty