Kompaktní nízkoteplotní infrazářiče

Nízkoteplotní infrazářiče s recirkulací spalin, nazývané též jako kompaktní plynové infrazářiče využívají cirkulace horkých spalin v topném potrubí. Od cirkulujících spalin se ohřívá povrch potrubí, který je opatřen speciálním nátěrem s vysokou emisivitou a sálá do vytápěného prostoru.Tento výrobek představuje, ať už se jedná o konstrukci, použité materiály, nebo hodnoty spalin špičku ve svém oboru, někdy je nazýván vytápěním třetí generace průmyslových hal.

Od běžných tmavých infrazářičů se liší:

 •  nižší povrchovou teplotou (pouze cca 250°C a tím pádem lepším využitím energie ve spalinách)
 •  intenzivní recirkulací spalin, což maximálně zvyšuje rovnoměrnost teplot po délce topného potrubí
 •  vysokou sálavou účinností (díky předchozím bodům + originální konstrukci infrazářiče je dosahováno sálavé účinnosti cca 85%)
 •  možnost regulace povrchové teploty topného potrubí (např. snížení max. teploty při požadavcích požární bezpečnosti, hygieny apod.)
 •  hodnotami spalin (jsou na úrovni hodnot pro zelenou známku, třída NOx č.4 – nejlepší možná)
 •  možností venkovního provedení hořákové komory (řešení vhodné i pro komfortní prostory s vysokými požadavky na čistý a bezhlučný provoz.

Použití nízkoteplotních infrazářičů je výhodné především:

 •  pro haly nové moderní výstavby s nižší tepelnou ztrátou
 •  pro rozlehlé haly
 •  pro akce s důrazem na účinnost zařízení / úspory provozních nákladů
 •  pro možnost menšího počtu odkouření (méně komínků do střechy s rizikem zatékání + možnost odkouření stěnou díky tlakovému hořáku i s delší vzdáleností)
 •  pro možnost menšího počtu agregátů výhodné z hlediska servisu
Podrobné informace a materiály ke stažení

Podrobné informace Technické údaje Montážní pokyny Elektrická zapojení Výkresová dokumentace K 100 Výkresová dokumentace K 200

Právě se nacházíte: Infrazářiče KASPO Nízkoteplotní infrazářiče