Společnost KASPO PRAHA, s.r.o. v letošním roce realizovala projekt „Plynové zářiče“

Společnost KASPO PRAHA, s.r.o. v letošním roce realizovala projekt „Plynové zářiče“, č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0012866, za podpory Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu bylo provést měření v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že naše konstrukční řešení plně vyhovuje všem požadavkům podle posledních norem EU i ČR.

Výstupem projektu jsou protokoly o zkoušce dle GAR a hodnocení dle této normy. Dále certifikát GAR, certifikát LVD a certifikát EMC pro každou řadu našich plynových zářičů.

Zkoušky proběhly podle ČSN EN 416-1:2009 a ČSN EN 419-1:2009, tj. posouzení plynové části výrobků dle nařízení GAR; dále pak byly výrobky posouzeny podle LVD a ECM.

Nyní jsou naše řady "Nízkoteplotních zářičů" a "Světlých infrazářičů" KASPO, s programovatelným procesem řízení vytápění a možnosti ovládání s centrálním nebo dálkovým přístupem plně certifikovány podle posledních platných norem.

Právě se nacházíte: Aktuality Společnost KASPO PRAHA, s.r.o. v letošním roce realizovala projekt „Plynové zářiče“